Một số lưu ý về quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Chuyên mục: Quản lý tiêu chuẩn chất lượng | Ngày đăng: 18-10-2021 | Tác giả: baodongkhoi.vn

Ngày 15-6-2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có Thông tư số 04/2021/TT-BKHCN về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2021/BKHCN)”.

Ảnh minh họa: Mũ bảo hiểm

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2021 và thay thế các quy định trước đây: Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28-4-2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2008/BKHCN)”; Thông tư số 02/2014/TT-BKHCN ngày 31-3-2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/ QĐ-BKHCN.

Lộ trình áp dụng QCVN 02:2021/BKHCN được quy định: Kể từ ngày 1-1-2024, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy nhập khẩu và sản xuất trong nước bắt buộc phải đáp ứng các quy định tại QCVN 2:2021/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy áp dụng các quy định tại QCVN 2:2021/BKHCN kể từ ngày 1-8-2021.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 200 cơ sở kinh doanh, phân phối mũ bảo hiểm (doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình) cho người đi mô tô, xe máy với các nhãn hiệu như Đức Huy, Asia, Chita... Như vậy, trong thời gian tới, các cơ sở kinh doanh, phân phối mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (bao gồm mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, xe máy điện, xe đạp điện và các loại xe tương tự) trên địa bàn tỉnh cần lưu ý:

Đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy sản xuất trong nước, nhập khẩu đã chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 02:2008/BKHCN và lưu thông trước ngày 1-1-2024 vẫn được tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết ngày 31-12-2024. Các loại mũ này phải có dấu hợp quy CR theo quy định và nhãn mũ tối thiểu phải có các thông tin bằng tiếng Việt:

+ Tên sản phẩm: phải có cụm từ “Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

+ Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất. Trường hợp mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy được nhập khẩu thì trên nhãn phải thể hiện tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu và phân phối.

+ Cỡ mũ.

+ Tháng, năm sản xuất.

Đối với việc kinh doanh, phân phối mũ bảo hiểm đã được chứng nhận hợp quy theo QCVN 02:2021/BKHCN, trên mũ phải có dấu hợp quy CR theo quy định và nhãn phải thể hiện các nội dung bắt buộc sau:

+ Tên hàng hóa “Mũ bảo hiểm dùng cho xe mô tô, xe máy”.

+ Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa.

+ Xuất xứ hàng hóa.

+ Cỡ mũ (ghi chu vi vòng đầu).

+ Tháng, năm sản xuất.

+ Kiểu mũ.

+ Định lượng (ghi khối lượng mũ và dung sai khối lượng); hướng dẫn sử dụng.

+ Thông tin cảnh báo (nếu có).

Trường hợp mũ nhập khẩu, nếu trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc tương ứng được dịch từ nhãn gốc của mũ sang tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc còn thiếu theo quy định nêu trên, tên và địa chỉ của cơ sở nhập khẩu mũ. Nhãn gốc của mũ phải được giữ nguyên.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh, phân phối mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phải chịu trách nhiệm bán mũ đảm bảo chất lượng; thông báo công khai về tên, địa chỉ bán mũ và lưu giữ tại nơi bán mũ bản sao (sao y bản chính) giấy chứng nhận hợp quy đối với mũ do doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu mũ cung cấp và các giấy tờ có liên quan theo quy định.