Hiệu quả dự án năng suất chất lượng

Chuyên mục: Các hoạt động khác | Ngày đăng: 20-03-2020 | Tác giả: baodongkhoi.vn

Nhằm giảm bớt áp lực cho các doanh nghiệp (DN) tỉnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện việc hỗ trợ DN xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) và chứng nhận sự phù hợp thông qua Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN nhỏ và vừa tỉnh giai đoạn 2013 - 2020 (dự án). Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2013 và chính thức triển khai từ năm 2014.

Dừa xiêm xanh sau khi được sơ chế.

Hiệu quả dự án

Trước bối cảnh cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt của thị trường thế giới và các quy định nghiêm ngặt, khắt khe bởi các hàng rào kỹ thuật trong thương mại khi gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu, hầu hết các DN có hàng hóa xuất khẩu đều tiến hành xây dựng, áp dụng HTQLCL tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của các thị trường. Thực chất chức năng của HTQLCL là mang lại sự thỏa mãn cho khách hàng, là cơ sở quan trọng để khách hàng đánh giá chất lượng sản phẩm của DN. Trong khi đó, đối với DN là hỗ trợ tối đa hệ thống quản trị chung để đạt hiệu quả, đảm bảo hài hòa giữa chính sách chất lượng với các chính sách khác, tăng năng suất, tạo ra sản phẩm tốt, chi phí thấp, nâng cao cạnh tranh cho sản phẩm và DN, tạo tiền đề quan trọng trong xây dựng văn hóa DN tận tâm vì chất lượng.

Thực tế đã chứng minh, DN áp dụng HTQLCL mang lại các lợi ích thiết thực theo thứ tự tăng dần như nâng cao năng lực quản lý; nâng cao năng suất chất lượng; nâng cao hình ảnh, uy tín DN; xác định rõ người, rõ việc; chuẩn hóa quá trình hoạt động; nâng cao nhận thức với các tỷ lệ tương ứng 40%; 50%; 60%; 60%; 60%; 80%; đồng thời, qua đó DN giảm được lãng phí 50% và giảm tỷ lệ sai lỗi 30%.

Hỗ trợ sau đầu tư

Dự án hỗ trợ cho DN theo cơ chế hỗ trợ sau đầu tư, với nội dung và định mức cụ thể như sau:

Xây dựng, áp dụng các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng: 5S, Kaizen, TPM, Lean 6 Sigma… Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, tư vấn áp dụng nhưng không quá 25 triệu đồng cho 1 công cụ.

Xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: ISO 9001, ISO 22000, SQF, HACCP... Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, tư vấn và chứng nhận lần đầu nhưng không quá 40 triệu đồng cho một hệ thống.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp. Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, tư vấn, thử nghiệm sản phẩm và chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương nhưng không quá 40 triệu đồng cho một tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Để tiếp cận được kinh phí hỗ trợ này, DN truy cập vào đường dẫn http://dost-bentre.gov.vn/chuyen-muc/143/ho-tro-dn-du-an-nang-suat-chat-luong tải về. Hoàn thiện hồ sơ và gửi về Phòng Quản lý Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bến Tre. Địa chỉ số 44, Ngô Quyền, Phường 3, TP. Bến Tre; điện thoại: (0275) 2211489; Fax: (0275) 3810735, hoặc liên hệ trực tiếp sẽ có cán bộ hướng dẫn.

Nhiều DN tham gia dự án

Nhờ cơ chế hỗ trợ sau đầu tư nên dự án đã được các DN tích cực tham gia. Từ năm 2014 đến nay, dự án đã hỗ trợ cho 30 lượt DN xây dựng và áp dụng HTQLCL và công cụ cải tiến, trong đó, HTQLCL ISO 9001: 10 lượt, ISO 22000: 4 lượt, ISO 14001:1 lượt, HACCP: 5 lượt, 5S: 1 lượt, KoSher: 1 lượt, BRC: 1 lượt, Halal: 3 lượt, VietGAP: 4 lượt; hỗ trợ 10 lượt DN chứng nhận 164 sản phẩm phân bón, thức ăn chăn nuôi phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Các DN được hỗ trợ tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản: 20 lượt DN, phân bón: 15 lượt DN và một số lĩnh vực khác. Các chủng loại sản phẩm chủ yếu được hỗ trợ áp dụng HTQLCL là các sản phẩm chế biến từ dừa, thủy sản.

Trong năm 2020, chi cục tiếp tục triển khai dự án và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2013 - 2020 và đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo.