Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Chuyên mục: Quản lý đo lường | Ngày đăng: 20-07-2017 | Tác giả: Thanh Tân

Ngày 25 tháng 8 năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (sau đây viết tắt là Thông tư 15). Để các doanh nghiệp nắm được những nội dung quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre đã tổ chức hội nghị triển khai Thông tư 15 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu.

Theo quy định của Thông tư 15, các thương nhân/doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu (bao gồm các hoạt động: Nhập khẩu; sản xuất, pha chế; phân phối, tổng đại lý; đại lý; thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu) phải xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc HTQLCL chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001; Cửa hàng bán lẻ xăng dầu không phải xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

Tuy nhiên, sau hơn một năm kể từ ngày Thông tư 15 có hiệu lực, qua công tác kiểm tra tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đa số doanh nghiệp xăng dầu chưa thực hiện đúng theo quy định của Thông tư, cụ thể: Chưa xây dựng, áp dụng một trong hai HTQLCL nêu trên vào hoạt động quản lý của doanh nghiệp.

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2017. Nghị định quy định mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực HTQLCL xăng dầu theo quy định (Khoản 1 Điều 29).

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đang tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ, thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu chưa xây dựng, áp dụng HTQLCL nghiêm túc triển khai thực hiện. Thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định theo Thông tư 15 và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm.