Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã

Chuyên mục: Các hoạt động khác | Ngày đăng: 21-08-2018 | Tác giả: Thanh Tân

Ngày 08/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc tế và  hỗ trợ kỹ thuật cao đã phối hợp cùng UBND Thành phố Bến Tre, UBND huyện Châu Thành, Thạnh Phú tổ chức triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã trên địa bàn huyện/thành phố năm 2018. Đến tham dự buổi triển khai có ông Võ Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo UBND Thành phố Bến Tre, UBND huyện Châu Thành, Bình Đại, lãnh đạo Chi cục TCĐLCL, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện/thành phố. Tại buổi triển khai ông Võ Văn Truyền đã nêu lên mục đích yêu cầu và nhiệm vụ cần thực hiện của các xã phường trong việc xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015, kinh phí được hỗ trợ trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL. Bên cạnh đó, ông Đoàn Hồng Lý Quang Hoa-Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao đã trình bày kế hoạch thực hiện việc xây dựng HTQLCL này.

tcdlcl
Ông Võ Văn Truyền-Phó GĐ Sở KH&CN
phát biểu tại buổi triển khai.
 
tcdlcl
Quang cảnh buổi triển khai tại huyện Thạnh Phú.


Được biết, trong năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 118 UBND cấp xã, phường, thị trấn để đạt 100% cơ quan cấp xã công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018.