• Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường

  Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường

  Ngày đăng: 03-02-2021

  Hưởng ứng Ngày Đo lường Việt Nam 20-1-2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hoạt động tuyên truyền ý nghĩa Ngày Đo lường Việt Nam và nội dung Đề án số 996/QĐ-TTg ngày 10-8-2018 về “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 996).

 • Kiểm định, bảo quản, sử dụng cân thông dụng

  Kiểm định, bảo quản, sử dụng cân thông dụng

  Ngày đăng: 08-04-2020

   Kiểm định cân thông dụng là hoạt động bắt buộc, nhằm đảm bảo đo lường được chính xác và thống nhất theo quy định của Luật Đo lường. Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích của người tiêu dùng.

 • MỘT SỐ QUY ĐỊNH CẦN BIẾT VỀ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO TRONG LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG

  MỘT SỐ QUY ĐỊNH CẦN BIẾT VỀ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO TRONG LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG

  Ngày đăng: 17-07-2019

  Đo lường là một lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò rất quan trọng đối với đời sống xã hội, gắn chặt với sự phát triển của nền kinh tế và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia. Do đó, việc quản lý nhà nước đối với các phương tiện đo được Chính phủ và các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Những năm qua, Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11-11-2011, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19-10-2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường cùng các văn bản khác có liên quan đã tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong lĩnh vực đo lường.

   

 • Từ ngày 01/7/2019, cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo

  Từ ngày 01/7/2019, cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo

  Ngày đăng: 22-07-2018

  Ngày 15/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

 • Hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ cho cột đo

  Hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ cho cột đo

  Ngày đăng: 09-03-2018

  Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, kể từ ngày 01/01/2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 và xăng khoáng RON 95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng  và cải thiện môi trường.

 • Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

  Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

  Ngày đăng: 20-07-2017

  Ngày 25 tháng 8 năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (sau đây viết tắt là Thông tư 15). Để các doanh nghiệp nắm được những nội dung quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre đã tổ chức hội nghị triển khai Thông tư 15 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu.

 • Công tác quản lý về đo lường, chất lượng và nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tỉnh Bến Tre từ năm 2015 đến nay

  Công tác quản lý về đo lường, chất lượng và nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tỉnh Bến Tre từ năm 2015 đến nay

  Ngày đăng: 14-07-2017

  Ngày 26 tháng 9 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường (sau đây gọi tắt là Thông tư 22).

 • Bến Tre tham gia hội thi Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam

  Bến Tre tham gia hội thi Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam

  Ngày đăng: 16-03-2015

  Hưởng ứng kỷ niệm 65 năm ngày Đo lường Việt Nam (20/01/1950-20/01/2015) và cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 08/SL quy định thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre đã tham gia Hội thi Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01 – lần thứ VI, được tổ chức vào ngày 06/3/2015 tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 • Tham dự “Hội thi kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01 lần V” tại Ninh Thuận

  Tham dự “Hội thi kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01 lần V” tại Ninh Thuận

  Ngày đăng: 06-03-2014

  Nhân kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ ký ban hành Sắc lệnh 08/SL quy định thống nhất đo lường nước ta theo Hệ mét (20/01/1950-20/01/2014). Ngày 21 tháng 02 năm 2014, tại hội trường Chi cục TCĐLCL Ninh Thuận đã tổ chức “Hội thi kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01 lần V”. Năm nay, có 05 đội thi đến từ các Chi cục TCĐLCL: Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Thuận và các Chi cục TCĐLCL khách mời như: Tiền Giang, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng.